Zaznacz pliki do pobrania

Bałtyk - morskie profilowanie geofizyczne

cbdg_baltyk_prof_geof_2018_06_06.zip 0,34 MB

Bałtyk - punkty badawcze

cbdg_baltyk_pkt_bad_2013_02_05.zip 0,29 MB

Bloki koncesyjne dla węglowodorów

cbdg_bloki_koncesyjne_2010_12_08.zip 0,05 MB

Geofizyka – aeromagnetyka

cbdg_geofizyka_mag_AERO_2016_10_25.zip 16,28 MB

Geofizyka - dokumentacje geoelektryczne

cbdg_geofizyka_dokumentacje_2013_09_03.zip 1,42 MB

Geofizyka - grawimetria

cbdg_geofizyka_graw_2018_06_08.zip 65,74 MB

Geofizyka - magnetotelluryka

cbdg_geofizyka_mt_2016_10_15.zip 0,97 MB

Geofizyka – magnetyka - pomiary modułu T całkowitego pola magnetycznego Ziemi

cbdg_geofizyka_mag_DT_2018_06_08.zip 82,71 MB

Geofizyka - magnetyka - pomiary składowej pionowej Z natężenia pola magnetycznego Ziemi

cbdg_geofizyka_mag_Z_2017_04_06.zip 26,37 MB

Geofizyka - sejsmika 2D

cbdg_geofizyka_sejsmika_2d_2018_10_22.zip 5,30 MB

Geofizyka - sejsmika 3D

cbdg_geofizyka_sejsmika_3d_2018_10_22.zip 0,06 MB

Geofizyka - sondowania geoelektryczne – SGE

cbdg_geofizyka_sge_2009_12_09.zip 7,93 MB

Hydrogeologia – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

cbdg_hydro_gzwp_2019_03_08.zip 1,71 MB

Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (161) podział obowiązujący do 2015 r.

cbdg_hydro_jcwpd161_2013_10_09.zip 8,40 MB

Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (172) podział obowiązujący w latach 2016-2021 r.

cbdg_hydro_jcwpd_172_2013_10_17.zip 11,08 MB

MIDAS - obszary górnicze

cbdg_midas_obszary_2019_10_14.zip 1,84 MB

MIDAS - tereny górnicze

cbdg_midas_tereny_2019_10_14.zip 1,78 MB

MIDAS - złoża kopalin

cbdg_midas_kontury_2019_10_14.zip 6,36 MB

MIDAS - złoża wybilansowane

cbdg_midas_zloza_wybilansowane_2019_09_30.zip 0,56 MB

Obszary przetargowe dla węglowodorów - 2016 (I runda), 2017 (II runda), 2018 (runda III)

cbdg_obszary_przetargowe_2017_09_22.zip 0,05 MB

Otwory wiertnicze

cbdg_otwory_2019_10_14.zip 17,96 MB

Otwory wiertnicze z wynikami badań w CBDG

cbdg_otwory_badania_2016_07_07.zip 0,61 MB

Środowisko - geostanowiska

cbdg_srodowisko_geostanowiska_2019_01_15.zip 0,38 MB

Środowisko - jaskinie

cbdg_srodowisko_jaskinie_2019_10_14.zip 0,32 MB

Środowisko - regiony fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki 2002)

cbdg_srodowisko_mezoregiony_2017_05_09.zip 9,94 MB

Łączna liczba plików: 25