Zaznacz pliki do pobrania

Bałtyk - punkty badawcze

cbdg_baltyk_pkt_bad_2013_02_05.zip 0,29 MB

Bloki koncesyjne dla węglowodorów

cbdg_bloki_koncesyjne_2010_12_08.zip 0,05 MB

Geofizyka – aeromagnetyka

cbdg_geofizyka_mag_AERO_2016_10_25.zip 16,28 MB

Geofizyka - dokumentacje geoelektryczne

cbdg_geofizyka_dokumentacje_2013_09_03.zip 1,42 MB

Geofizyka - grawimetria

cbdg_geofizyka_graw_2016_10_25.zip 83,05 MB

Geofizyka - magnetotelluryka

cbdg_geofizyka_mt_2016_10_15.zip 0,97 MB

Geofizyka – magnetyka - pomiary modułu T całkowitego pola magnetycznego Ziemi

cbdg_geofizyka_mag_DT_2017_01_23.zip 101,53 MB

Geofizyka - magnetyka - pomiary składowej pionowej Z natężenia pola magnetycznego Ziemi

cbdg_geofizyka_mag_Z_2017_04_06.zip 26,37 MB

Geofizyka - sejsmika 2D

cbdg_geofizyka_sejsmika_2d_2014_04_17.zip 2,15 MB

Geofizyka - sejsmika 3D

cbdg_geofizyka_sejsmika_3d_2013_05_23.zip 0,03 MB

Geofizyka - sondowania geoelektryczne – SGE

cbdg_geofizyka_sge_2009_12_09.zip 7,93 MB

Hydrogeologia – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

cbdg_hydro_gzwp_2017_05_01.zip 1,71 MB

Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (161) podział obowiązujący do 2015 r.

cbdg_hydro_jcwpd161_2013_10_09.zip 8,40 MB

Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (172) podział obowiązujący w latach 2016-2021 r.

cbdg_hydro_jcwpd_172_2013_10_17.zip 11,08 MB

MIDAS - obszary górnicze

cbdg_midas_obszary_2018_05_25.zip 1,81 MB

MIDAS - tereny górnicze

cbdg_midas_tereny_2018_05_25.zip 1,76 MB

MIDAS - złoża kopalin

cbdg_midas_kontury_2018_05_25.zip 6,01 MB

Obszary przetargowe dla węglowodorów - 2016 (I runda), 2017 (II runda), 2018 (runda III)

cbdg_obszary_przetargowe_2017_09_22.zip 0,05 MB

Otwory wiertnicze

cbdg_otwory_2018_05_25.zip 16,53 MB

Otwory wiertnicze z wynikami badań w CBDG

cbdg_otwory_badania_2016_07_07.zip 0,61 MB

Środowisko - geostanowiska

cbdg_srodowisko_geostanowiska_2016_09_15.zip 0,37 MB

Środowisko - jaskinie

cbdg_srodowisko_jaskinie_2018_05_25.zip 0,32 MB

Środowisko - obszary predysponowane do występowania ruchów masowych (Polska poza Karpatami)

cbdg_srodowisko_mop_50k_2017_10_03.zip 17,87 MB

Środowisko - regiony fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki 2002)

cbdg_srodowisko_mezoregiony_2017_05_09.zip 9,94 MB

Łączna liczba plików: 24