Zaznacz pliki do pobrania

Bałtyk - punkty badawcze (shp)

cbdg_baltyk_pkt_bad_2013_02_05.zip 0,289 MB

Bloki koncesyjne dla węglowodorów (shp)

cbdg_bloki_koncesyjne_2010_12_08.zip 0,051 MB

Geofizyka – aeromagnetyka (shp)

cbdg_geofizyka_mag_AERO_2016_10_25.zip 16,282 MB

Geofizyka - dokumentacje geoelektryczne (shp)

cbdg_geofizyka_dokumentacje_2013_09_03.zip 1,416 MB

Geofizyka - grawimetria (shp)

cbdg_geofizyka_graw_2016_10_25.zip 83,052 MB

Geofizyka - magnetoteluryka (shp)

cbdg_geofizyka_mt_2016_10_15.zip 0,970 MB

Geofizyka – magnetyka - pomiary modułu T całkowitego pola magnetycznego Ziemi

cbdg_geofizyka_mag_DT_2017_01_23.zip 101,529 MB

Geofizyka - magnetyka - pomiary składowej pionowej Z natężenia pola magnetycznego Ziemi (shp)

cbdg_geofizyka_mag_Z_2017_04_06.zip 26,371 MB

Geofizyka - sejsmika 2D (shp)

cbdg_geofizyka_sejsmika_2d_2014_04_17.zip 2,152 MB

Geofizyka - sejsmika 3D (shp)

cbdg_geofizyka_sejsmika_3d_2013_05_23.zip 0,035 MB

Geofizyka - sondowania geoelektryczne – SGE (shp)

cbdg_geofizyka_sge_2009_12_09.zip 7,932 MB

Hydrogeologia – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (shp)

cbdg_hydro_gzwp_2017_05_01.zip 1,706 MB

Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (161) podział obowiązujący do 2015 r.

cbdg_hydro_jcwpd161_2013_10_09.zip 8,404 MB

Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (172) podział obowiązujący w latach 2016-2021 r.

cbdg_hydro_jcwpd_172_2013_10_17.zip 11,082 MB

MIDAS - obszary górnicze (shp)

cbdg_midas_obszary_2017_07_21.zip 1,333 MB

MIDAS - tereny górnicze (shp)

cbdg_midas_tereny_2017_07_21.zip 1,287 MB

MIDAS - złoża kopalin (shp)

cbdg_midas_kontury_2017_07_21.zip 5,907 MB

Otwory wiertnicze (shp)

cbdg_otwory_2017_07_21.zip 15,233 MB

Otwory wiertnicze z wynikami badań w CBDG (shp)

cbdg_otwory_badania_2016_07_07.zip 0,614 MB

Środowisko - geostanowiska (shp)

cbdg_srodowisko_geostanowiska_2016_09_15.zip 0,373 MB

Środowisko - jaskinie (shp)

cbdg_srodowisko_jaskinie_2017_07_21.zip 0,289 MB

Środowisko - regiony fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki 2002) (shp)

cbdg_srodowisko_mezoregiony_2017_05_09.zip 9,940 MB

Łączna liczba plików: 22