Menadżer pobierania plików
Opis pliku Nazwa pliku Rozmiar (MB)
Bałtyk - punkty badawcze (shp) cbdg_baltyk_pkt_bad_2013_02_05.zip 0,289
Bloki koncesyjne dla węglowodorów (shp) cbdg_bloki_koncesyjne_2010_12_08.zip 0,051
Geofizyka – aeromagnetyka (shp) cbdg_geofizyka_mag_AERO_2016_10_25.zip 16,282
Geofizyka - dokumentacje geoelektryczne (shp) cbdg_geofizyka_dokumentacje_2013_09_03.zip 1,416
Geofizyka - grawimetria (shp) cbdg_geofizyka_graw_2016_10_25.zip 83,052
Geofizyka - magnetoteluryka (shp) cbdg_geofizyka_mt_2016_10_15.zip 0,970
Geofizyka – magnetyka - pomiary modułu T całkowitego pola magnetycznego Ziemi cbdg_geofizyka_mag_DT_2017_01_23.zip 101,529
Geofizyka - magnetyka - pomiary składowej pionowej Z natężenia pola magnetycznego Ziemi (shp) cbdg_geofizyka_mag_Z_2017_04_06.zip 26,371
Geofizyka - sejsmika 2D (shp) cbdg_geofizyka_sejsmika_2d_2014_04_17.zip 2,152
Geofizyka - sejsmika 3D (shp) cbdg_geofizyka_sejsmika_3d_2013_05_23.zip 0,035
Geofizyka - sondowania geoelektryczne – SGE (shp) cbdg_geofizyka_sge_2009_12_09.zip 7,932
Hydrogeologia – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (shp) cbdg_hydro_gzwp_2017_05_01.zip 1,706
Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (161) podział obowiązujący do 2015 r. cbdg_hydro_jcwpd161_2013_10_09.zip 8,404
Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (172) podział obowiązujący w latach 2016-2021 r. cbdg_hydro_jcwpd_172_2013_10_17.zip 11,082
MIDAS - obszary górnicze (shp) cbdg_midas_obszary_2017_06_27.zip 1,334
MIDAS - tereny górnicze (shp) cbdg_midas_tereny_2017_06_27.zip 1,288
MIDAS - złoża kopalin (shp) cbdg_midas_kontury_2017_06_27.zip 5,883
Otwory wiertnicze (shp) cbdg_otwory_2017_06_27.zip 15,103
Otwory wiertnicze z wynikami badań w CBDG (shp) cbdg_otwory_badania_2016_07_07.zip 0,614
Środowisko - geostanowiska (shp) cbdg_srodowisko_geostanowiska_2016_09_15.zip 0,373
Środowisko - jaskinie (shp) cbdg_srodowisko_jaskinie_2017_06_27.zip 0,288
Środowisko - regiony fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki 2002) (shp) cbdg_srodowisko_mezoregiony_2017_05_09.zip 9,940

Podaj poprawny adres email W celach bezpieczeństwa prosimy wpisać powyższy kod
Na podany adres zostanie wysłany e-mail zawierający link do pobrania wybranych plików. Proszę na wszelki wypadek sprawdzić czy program pocztowy nie przekierował go do "wiadomości-śmieci".

Uwaga: Jeśli nie możesz odczytać liczby z obrazu, odśwież stronę (np. klawiszem F5) aby wygenerować nową liczbę.

Zgłoś błąd