Zaznacz pliki do pobrania

Bałtyk - morskie profilowanie geofizyczne

cbdg_baltyk_prof_geof_2018_06_06.zip 0,34 MB

Bałtyk - punkty badawcze

cbdg_baltyk_pkt_bad_2022_06_22.zip 0,87 MB

Geofizyka – aeromagnetyka

cbdg_geofizyka_mag_AERO_2016_10_25.zip 16,28 MB

Geofizyka - dokumentacje geofizyczne

cbdg_geofizyka_dokumentacje_2024_05_20.zip 9,33 MB

Geofizyka - grawimetria

cbdg_geofizyka_graw_2023_07_26.zip 61,31 MB

Geofizyka - magnetotelluryka

cbdg_geofizyka_mt_2023_06_30.zip 0,83 MB

Geofizyka – magnetyka - pomiary modułu T całkowitego pola magnetycznego Ziemi

cbdg_geofizyka_mag_DT_2021_09_13.zip 67,01 MB

Geofizyka - magnetyka - pomiary składowej pionowej Z natężenia pola magnetycznego Ziemi

cbdg_geofizyka_mag_Z_2017_04_06.zip 26,37 MB

Geofizyka - sejsmika 2D

cbdg_geofizyka_sejsmika_2d_2024_06_19.zip 20,41 MB

Geofizyka - sejsmika 3D

cbdg_geofizyka_sejsmika_3d_2024_06_11.zip 0,20 MB

Geofizyka - sondowania geoelektryczne – SGE

cbdg_geofizyka_sge_2021_03_15.zip 7,97 MB

Geologia inżynierska – geomorfologia (nowa i aktualizowana)

cbdg-geol-inz-geomorfologia-2023_12_22.zip 5,18 MB

Geologia inżynierska - geomorfologia (poligony)

cbdg_geol-inz_geomorfologia_2019_11_08.zip 22,77 MB

Geologia inżynierska – głęb. pierwszego nawierconego zwierciadła wód grunt. (nowe i aktualizowane)

cbdg-geol-inz-gl-zwierc-wod-grunt-2023_12_22.zip 32,47 MB

Geologia inżynierska - głębokość do pierwszego nawierconego zwierciadła wód gruntowych

cbdg_geol-inz_gl_zwierc_wod_grunt_2019_11_08.zip 15,45 MB

Geologia inżynierska – grunty i skały (serie) na głębokościach (nowe i aktualizowane)

cbdg-geol-inz-grunty-skaly-2023_12_22.zip 63,30 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 1 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_1_mppt_2019_11_08.zip 21,75 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 10 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_10_mppt_2019_11_08.zip 10,09 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 2 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_2_mppt_2019_11_08.zip 21,22 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 4 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_4_mppt_2019_11_08.zip 17,24 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 5 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_5_mppt_2019_11_08.zip 14,73 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 6 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_6_mppt_2019_11_08.zip 12,93 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 8 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_8_mppt_2019_11_08.zip 10,90 MB

Geologia inżynierska – linie przekrojów (nowe i aktualizowane)

cbdg-geol-inz-przekroje-2023_12_22.zip 0,01 MB

Geologia inżynierska - linie przekrojów geologiczno-inżynierskich

cbdg_geol-inz_przekroje_geol_inz_2019_11_08.zip 0,05 MB

Geologia inżynierska - Mapa Polski 1:300 000

cbdg-geol-inz-pmgip-300k.zip 644,05 MB

Geologia inżynierska - Mapa Polski 1:500 000

cbdg-geol-inz-mgip-500k.zip 63,40 MB

Geologia inżynierska - obszary atlasów

cbdg_geol-inz_obszary_atlasow_2019_11_08.zip 0,38 MB

Geologia inżynierska – obszary atlasów (nowe i aktualizowane)

cbdg-geol-inz-obszary-atlasow-2023_12_22.zip 0,08 MB

Geologia inżynierska – obszary problematyczne (nowe i aktualizowane)

cbdg-geol-inz-przyp-obsz-problem-2023_12_22.zip 11,28 MB

Geologia inżynierska - otwory wiertnicze

cbdg_geol-inz_pkt_dokumentacyjne_2024_06_06.zip 21,83 MB

Geologia inżynierska - prognozowane osiadania terenu w wyniku działalności górniczej

cbdg_geol-inz_prognoz_osiad_terenu_2019_11_08.zip 8,53 MB

Geologia inżynierska - przypuszczalny obszar występowania gruntów antropogenicznych

cbdg_geol-inz_przyp_obsz_grn_antr_2019_11_08.zip 17,83 MB

Geologia inżynierska - przypuszczalny obszar występowania gruntów słabych

cbdg_geol-inz_przyp_obsz_grn_slab_2019_11_08.zip 41,34 MB

Geologia inżynierska - przypuszczalny obszar występowania pustek w górotworze

cbdg_geol-inz_przyp_obsz_pustek_2019_11_08.zip 0,37 MB

Geologia inżynierska - skorowidz arkuszy map atlasu 1:10 000

cbdg_geol-inz_skorowidz_map_10k_2019_11_08.zip 0,22 MB

Geologia inżynierska – skorowidze arkuszy map atlasów (nowe i aktualizowane)

cbdg-geol-inz-skorowidze-map-2023_12_22.zip 0,03 MB

Geologia inżynierska - spadki terenu

cbdg_geol-inz_spadki_terenu_2019_11_08.zip 101,53 MB

Geologia inżynierska – spadki terenu (nowe i aktualizowane)

cbdg-geol-inz-spadki-terenu-2023_12_22.zip 31,84 MB

Geologia inżynierska - stopień udokumentowania terenu

cbdg_geol-inz_stopien_udok_terenu_2019_11_08.zip 0,47 MB

Geologia inżynierska – stopień udokumentowania terenu (nowe i aktualizowane)

cbdg-geol-inz-stopien-udok-terenu-2023_12_22.zip 0,05 MB

Geologia inżynierska - udokumentowany zasięg płytkiej eksploatacji górniczej

cbdg_geol-inz_udok_zas_plyt_ek_grn_2019_11_08.zip 0,31 MB

Geologia inżynierska - warunki budowlane na głębokości 2 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_war_budowlane_2_mppt_2019_11_08.zip 219,12 MB

Geologia inżynierska – warunki budowlane na głębokości 2 m p.p.t. (nowe i aktualizowane)

cbdg-geol-inz-war-budowlane-2-mppt-2023_12_22.zip 17,48 MB

Geologia inżynierska - właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów i skał

cbdg_geol-inz_wfm_2023_02_01.zip 0,38 MB

Geologia inżynierska - zagospodarowanie przestrzenne terenu

cbdg_geol-inz_zagosp_terenu_2019_11_08.zip 10,47 MB

Geologia inżynierska – zagospodarowanie przestrzenne terenu (nowe i aktualizowane)

cbdg-geol-inz-zagosp-terenu-2023_12_22.zip 4,09 MB

Geotermia płytka - działki z zainstalowanymi gruntowymi pompami ciepła

cbdg-geoterm-plytka-obszar-2022_12_01.zip 0,41 MB

Geotermia płytka - mapa możliwości wykonania otworowych wymienników ciepła

cbdg-geoterm-plytka-moz-wyko-OWC-2024_06_20.zip 15,58 MB

Geotermia płytka - mapa przewodności cieplnej na 100 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-mapa-pt-100-2024_06_20.zip 2,17 MB

Geotermia płytka - mapa przewodności cieplnej na 130 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-mapa-pt-130-2024_06_20.zip 1,84 MB

Geotermia płytka - mapa przewodności cieplnej na 40 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-mapa-pt-40-2024_06_20.zip 3,86 MB

Geotermia płytka - mapa przewodności cieplnej na 70 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-mapa-pt-70-2024_06_20.zip 2,72 MB

Geotermia płytka - mapa wydajności cieplnej [Qv - 1800 godz./rok] na 100 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-mapa-qv1800-100-2022_12_16.zip 1,42 MB

Geotermia płytka - mapa wydajności cieplnej [Qv - 1800 godz./rok] na 130 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-mapa-qv1800-130-2022_12_16.zip 1,22 MB

Geotermia płytka - mapa wydajności cieplnej [Qv - 1800 godz./rok] na 40 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-mapa-qv1800-40-2022_12_16.zip 2,21 MB

Geotermia płytka - mapa wydajności cieplnej [Qv - 2100 godz./rok] na 100 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-mapa-qv2100-100-2022_12_16.zip 1,42 MB

Geotermia płytka - mapa wydajności cieplnej [Qv - 2100 godz./rok] na 130 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-mapa-qv2100-130-2022_12_16.zip 1,22 MB

Geotermia płytka - mapa wydajności cieplnej [Qv - 2100 godz./rok] na 40 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-mapa-qv2100-40-2022_12_16.zip 2,21 MB

Geotermia płytka - mapa wydajności cieplnej [Qv - 2100 godz./rok] na 70 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-mapa-qv2100-70-2022_12_16.zip 1,71 MB

Geotermia płytka - mapy wydajności cieplnej [Qv - 1800 godz./rok] na 70 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-mapa-qv1800-70-2022_12_16.zip 1,71 MB

Geotermia płytka - obiekty z zainstalowanymi gruntowymi pompami ciepła

cbdg-geoterm-plytka-obiekt-2022_12_01.zip 0,46 MB

Geotermia płytka - otworowe wymienniki ciepła (OWC)

cbdg-geoterm-plytka-OWC-2022_12_01.zip 0,46 MB

Geotermia płytka - przewodność cieplna λ [W/m*K] do 100 m p.p.t.

cbdg-geoterm-plytka-przew-term-100-2022_05_25.zip 0,38 MB

Geotermia płytka - reprezentatywne otwory z wymiennikami ciepła (OWC)

cbdg-geoterm-plytka-profile-reprez-2022_12_01.zip 0,11 MB

Hydrogeologia – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

cbdg_hydro_gzwp_2024_03_20.zip 3,34 MB

Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych do 2015 r. - 161 JCWPd

cbdg_hydro_jcwpd161_2013_10_09.zip 8,40 MB

Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych w latach 2016-2021 - 172 JCWPd

cbdg_hydro_jcwpd_172_2013_10_17.zip 11,08 MB

Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych w latach 2022-2027 - 174 JCWPd

cbdg_hydro_jcwpd_174_2023_06_28.zip 10,90 MB

Hydrogeologia – obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych (podtopienia)

cbdg_hydro_podtopienia_2022_04_01.zip 9,64 MB

Otwory wiertnicze

cbdg_otwory_2024_07_14.zip 29,26 MB

Surowce – koncesje – poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin chemicznych, skalnych, metali

cbdg_koncesje_chem_skalne_metale_2024_05_31.zip 0,02 MB

Surowce – koncesje – poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego i metanu

cbdg_koncesje_wegiel_kamienny_metan_2024_05_31.zip 0,02 MB

Surowce - koncesje – poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów

cbdg_koncesje_weglowodory_2024_05_31.zip 0,09 MB

Surowce - obszary górnicze

cbdg_midas_obszary_2024_07_14.zip 1,86 MB

Surowce - PRG na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód leczniczych, termalnych i solanek

cbdg_prg_wody_lecz_term_solanki_2024_05_31.zip 0,06 MB

Surowce - tereny górnicze

cbdg_midas_tereny_2024_07_14.zip 1,80 MB

Surowce - węglowodory - obszary przetargowe, rundy 1-7 – 2016-2023

cbdg_obszary_przetargowe_2022_07_05.zip 0,04 MB

Surowce - złoża kopalin

cbdg_midas_zloza_2024_07_14.zip 7,27 MB

Surowce - złoża wybilansowane

cbdg_midas_zloza_wybilansowane_2024_05_24.zip 0,71 MB

Środowisko - geostanowiska

cbdg_srodowisko_geostanowiska_2019_01_15.zip 0,38 MB

Środowisko - jaskinie

cbdg_srodowisko_jaskinie_2024_07_14.zip 0,41 MB

Środowisko - regiony fizyczno-geograficzne Polski (J. Solon i inni, 2018)

cbdg_srodowisko_mezoregiony_2018_04_10.zip 9,59 MB

Łączna liczba plików: 83