Zaznacz pliki do pobrania

Bałtyk - morskie profilowanie geofizyczne

cbdg_baltyk_prof_geof_2018_06_06.zip 0,34 MB

Bałtyk - punkty badawcze

cbdg_baltyk_pkt_bad_2013_02_05.zip 0,29 MB

Geofizyka – aeromagnetyka

cbdg_geofizyka_mag_AERO_2016_10_25.zip 16,28 MB

Geofizyka - dokumentacje geoelektryczne

cbdg_geofizyka_dokumentacje_2013_09_03.zip 1,42 MB

Geofizyka - grawimetria

cbdg_geofizyka_graw_2021_09_13.zip 59,29 MB

Geofizyka - magnetotelluryka

cbdg_geofizyka_mt_2019_10_17.zip 0,93 MB

Geofizyka – magnetyka - pomiary modułu T całkowitego pola magnetycznego Ziemi

cbdg_geofizyka_mag_DT_2021_09_13.zip 67,01 MB

Geofizyka - magnetyka - pomiary składowej pionowej Z natężenia pola magnetycznego Ziemi

cbdg_geofizyka_mag_Z_2017_04_06.zip 26,37 MB

Geofizyka - sejsmika 2D

cbdg_geofizyka_sejsmika_2d_2021_11_16.zip 11,27 MB

Geofizyka - sejsmika 3D

cbdg_geofizyka_sejsmika_3d_2021_11_16.zip 0,10 MB

Geofizyka - sondowania geoelektryczne – SGE

cbdg_geofizyka_sge_2021_03_15.zip 7,97 MB

Geologia inżynierska - geomorfologia (poligony)

cbdg_geol-inz_geomorfologia_2019_11_08.zip 22,77 MB

Geologia inżynierska - głębokość do pierwszego nawierconego zwierciadła wód gruntowych

cbdg_geol-inz_gl_zwierc_wod_grunt_2019_11_08.zip 15,45 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 1 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_1_mppt_2019_11_08.zip 21,75 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 10 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_10_mppt_2019_11_08.zip 10,09 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 2 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_2_mppt_2019_11_08.zip 21,22 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 4 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_4_mppt_2019_11_08.zip 17,24 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 5 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_5_mppt_2019_11_08.zip 14,73 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 6 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_6_mppt_2019_11_08.zip 12,93 MB

Geologia inżynierska - grunty i skały na głębokości 8 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_grunty_skaly_8_mppt_2019_11_08.zip 10,90 MB

Geologia inżynierska - linie przekrojów geologiczno-inżynierskich

cbdg_geol-inz_przekroje_geol_inz_2019_11_08.zip 0,05 MB

Geologia inżynierska - obszary atlasów

cbdg_geol-inz_obszary_atlasow_2019_11_08.zip 0,38 MB

Geologia inżynierska - prognozowane osiadania terenu w wyniku działalności górniczej [m]

cbdg_geol-inz_prognoz_osiad_terenu_2019_11_08.zip 8,53 MB

Geologia inżynierska - przypuszczalny obszar występowania gruntów antropogenicznych

cbdg_geol-inz_przyp_obsz_grn_antr_2019_11_08.zip 17,83 MB

Geologia inżynierska - przypuszczalny obszar występowania gruntów słabych

cbdg_geol-inz_przyp_obsz_grn_slab_2019_11_08.zip 41,34 MB

Geologia inżynierska - przypuszczalny obszar występowania pustek w górotworze

cbdg_geol-inz_przyp_obsz_pustek_2019_11_08.zip 0,37 MB

Geologia inżynierska - punkty dokumentacyjne

cbdg_geol-inz_pkt_dokumentacyjne_2019_11_08.zip 23,89 MB

Geologia inżynierska - skorowidz arkuszy map atlasu - skala 1:10 000

cbdg_geol-inz_skorowidz_map_10k_2019_11_08.zip 0,22 MB

Geologia inżynierska - spadki terenu

cbdg_geol-inz_spadki_terenu_2019_11_08.zip 101,53 MB

Geologia inżynierska - stopień udokumentowania terenu

cbdg_geol-inz_stopien_udok_terenu_2019_11_08.zip 0,47 MB

Geologia inżynierska - udokumentowany zasięg płytkiej eksploatacji górniczej

cbdg_geol-inz_udok_zas_plyt_ek_grn_2019_11_08.zip 0,31 MB

Geologia inżynierska - warunki budowlane na głębokości 2 m p.p.t.

cbdg_geol-inz_war_budowlane_2_mppt_2019_11_08.zip 219,12 MB

Geologia inżynierska - zagospodarowanie przestrzenne terenu

cbdg_geol-inz_zagosp_terenu_2019_11_08.zip 10,47 MB

Hydrogeologia – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

cbdg_hydro_gzwp_2021_03_31.zip 1,70 MB

Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (161) podział obowiązujący do 2015 r.

cbdg_hydro_jcwpd161_2013_10_09.zip 8,40 MB

Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (172) podział obowiązujący w latach 2016-2021 r.

cbdg_hydro_jcwpd_172_2013_10_17.zip 11,08 MB

Otwory wiertnicze

cbdg_otwory_2021_12_08.zip 19,68 MB

Otwory wiertnicze

cbdg_otwory_2021_12_08.zip 19,68 MB

Surowce – koncesje – poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin chemicznych, skalnych, metali

cbdg_koncesje_chem_skalne_metale_2021_10_31.zip 0,02 MB

Surowce – koncesje – poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego i metanu

cbdg_koncesje_wegiel_kamienny_metan_2021_10_31.zip 0,01 MB

Surowce - koncesje – poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów

cbdg_koncesje_weglowodory_2021_10_31.zip 0,09 MB

Surowce - obszary górnicze

cbdg_midas_obszary_2021_12_08.zip 1,89 MB

Surowce - PRG na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód leczniczych, termalnych i solanek

cbdg_prg_wody_lecz_term_solanki_2021_10_31.zip 0,05 MB

Surowce - tereny górnicze

cbdg_midas_tereny_2021_12_08.zip 1,83 MB

Surowce - węglowodory - obszary przetargowe, rundy 1-6: 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022

cbdg_obszary_przetargowe_2021_09_20.zip 0,05 MB

Surowce - złoża kopalin

cbdg_midas_zloza_2021_12_08.zip 7,04 MB

Surowce - złoża wybilansowane

cbdg_midas_zloza_wybilansowane_2021_11_30.zip 0,59 MB

Środowisko - geostanowiska

cbdg_srodowisko_geostanowiska_2019_01_15.zip 0,38 MB

Środowisko - jaskinie

cbdg_srodowisko_jaskinie_2021_12_08.zip 0,40 MB

Środowisko - regiony fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki 2002)

cbdg_srodowisko_mezoregiony_2018_04_10.zip 9,59 MB

Łączna liczba plików: 50