Kontakt

W sprawie Menedżera pobierania prosimy o przesyłanie informacji na adres:


Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
E-mail: cbdg@pgi.gov.pl

Wersja: 1.2.0